Page content

Een beetje seks brengt al meer levensgenot bij 60+’ers

60+ seks, een beetje seks maakt gelukkiger dan geen seks / ouderen en seksualiteit / #LekkerSamen / PikanteSpeurtocht

De conclusie van het recente onderzoek naar levensgeluk in combinatie met seks bij 60+’ers is duidelijk: Een beetje seks geeft aanzienlijk meer levensgeluk dan geen seks!

 

Onderzoek naar seks en geluksgevoel

Het onderzoek werd gehouden onder 3.045 mannen en 3.834 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen is 64,4 jaar en die van de vrouwen 65,3 jaar. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun seksleven en alle andere dingen die speelden in hun leven. Denk hierbij aan vragen over alcohol gebruik, klachten van somberheid en bijvoorbeeld sociale klasse.

Meer seks dan geen seks, is genoeg om je beter te voelen

De seksueel actieve mannen die twee of meer keer per maand geslachtsgemeenschap hebben en veelvuldig kussen en/of strelen gaven aan meer plezier in het leven te hebben dan de mannen die niet seksueel actief waren. De seksueel actieve vrouwen die regelmatig kusten, streelden of gemeenschap hadden, gaven ook aan een groter genot van het leven te ervaren dan de groep vrouwen die niet seksueel actief waren. Er werd geen significant verband gevonden met betrekking tot de frequentie van de geslachtsgemeenschap.

 

60+ seks, een beetje seks maakt gelukkiger dan geen seks / ouderen en seksualiteit / #LekkerSamen / PikanteSpeurtocht

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat frequente geslachtsgemeenschap een reeks voordelen met zich meebrengt zoals psychisch- en fysiologisch welzijn, een lager risico op bepaalde kankers en fatale hart- en vaatziekten. maar dat is nu dus weerlegd. Altans het frequentie gedeelte. Het blijkt dus niet te gaan over veel of vaak seks hebben. Een beetje meer dan niets is voldoende. En dat is eigenlijk best te doen als je een partner hebt ♥

Kussen, knuffelen, aanraken en gemeenschap

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het kussen, knuffelen, aanraken en de gemeenschap zelf, voor vrouwen even veel waarde heeft. Voor mannen ligt dit iets anders, zij hebben een lichte voorkeur voor gemeenschap. Het onderzoek heeft het verder niet over seksuele voorkeur en of er een verschil is waargenomen tussen mensen die voornamelijk seks met een partner hadden en mensen die voornamelijk aan soloseks doen. Dit onderzoek biedt interessant materiaal om vervolgonderzoek toe te passen op deze onderwerpen. Dat vervolgonderzoek zal dan langer doorlopen.

 

Bron: onderzoek: Sexual Activity is Associated with Greater Enjoyment of Life in Older Adults.

Bron: artikel: ABCnews Frequent sex associated with greater enjoyment of life for men, but not women: Study 2018